Sloganest

uuendatud 27.09.2019

Venemaa Föderatsiooni viisa taotlus

1. Eesti Vabariigi kodanikud

Viisa on vajalik.
Erandina saavad viisavabalt Venemaale siseneda läbi kindlate sadamate reisivad kruiisireisijad, kes ei viibi Venemaal kauem kui 72 tundi.
On lubatud reisida e-viisaga Leningradi oblasti ja Kaliningradi oblasti 8 päevaks. 

E-Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 1. Passi koopia. Pass peab kehtima vähemalt 7 kuud (võib saata e-postiga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );
 2. Värviline passifoto valgel taustal ning tehtud viimase poole aasta jooksul (võib saata e-postiga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );
  - FOTOLE ESITATAVAD NÕUDED
 3. Ankeedi andmed (Teie võite saada need andmed e-postiga või lisada need passi juurde):
  PRINDI E-VIISATAOTLUSE ANKEET

* Viisa maksab 10 eur. E-viisad kehtivad kuni 30 päeva (ainult Leningradi oblasti, Kalinigradi oblasti ja Peterburis), Venemaal saab olla kuni 8 päeva. Uue e-viisale saab taotleda ainult kui eelmine e-viisa on lõppenud. Venemaale ei saa sisseneda rongiga. Saab taotleda e-posti teel. E-viisa vormistatakse 4-5 tööpäeva jooksul. Soovitame ka vormistada tervisekindlustuse poliisi enne reisi (saab ka osta meilt).

Tavalise viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 1. Passi originaal, mis on kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppemist ning milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks;
 2. Ankeedi andmed (Teie võite saada need andmed e-postiga või lisada need passi juurde):
  a. Nimi;
  b. Perekonnanimi;
  с. Neiupõlvenimi (kui on olemas)
  d. Elukoht;
  e. Telefoni number (mobiil);
  f. Töökoht (firma nimi, aadress, telefon, amet);
  g. Kuupäev, millal Te viimati Venemaal viibisite;
  h. Sünnikoht (Riik ja linn).
  - PRINDI VIISATAOTLUSE ANKEET
 3. Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Venemaal kogu viisa perioodiks, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 eur. (kindlustust saab vormistada meie kontoris);
  – TELLI KINDLUSTUSE POLIIS VEEBIST.
 4. 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema valgel taustal ning tehtud viimase poole aasta jooksul;
  - FOTOLE ESITATAVAD NÕUDED
 5. Ainult transiitviisa korral: vajadus lõppsihtkohta jõudmiseks Venemaa piire ületada peab olema tõestatud dokumentidega (sõidupilet, teekonna plaan jne);
 6. Kui olete hiljuti saanud uue passi ja taotlete aastast viisat tingimusel, et olete viibinud Vene Föderatsioonis viimase 365 päeva jooksul, siis on vaja ka seda passi, kuhu oli kleebitud viimane viisa Venemaale;
 7. Sünnitunnistuse koopia (kui vormistatakse viisa lapsele kuni 18 aastat). Kui vormistatakse viisa ainult lapsele, on vaja ka esitada lapsevanema passi- ning viisa- koopiad (kellega laps sõidab Venemaale).

Viisa vormistamise aeg:
Ühekordsed e-viisad vormistatakse 4-5 tööpäeva jooksul
Kahekordsed äri-, turismi- ja transiitviisad vormistatakse 10-14 kalendripäeva jooksul konsulaadi siseselt.
Kiir kahekordsed äri-, turismi-ja transiitviisad väljastatakse 4 tööpäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad (juhul kui eelmine Vene Föderatsiooni viisa oli kasutatud viimase 365 päeva jooksul) vormistatakse 14-17 kalendripäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad (juhul kui Te ei sõitnud Venemaale viimase 365 päeva jooksul) vormistatakse 35-45 kalendripäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad lapsele (kuni 18 aastat) vormistatakse 35-45 kalendripäeva jooksul.

Viisade hinnad:

8 päeva E-viisa  10 eur Kehtib ainult Leningradi oblasti ja Kaliningradi oblisti reisimiseks
4 päeva turismiviisa 64 eur
14 päeva turismiviisa 67 eur
30 päeva turismiviisa 70 eur
Kiir 30 päeva turismiviisa 109 eur
Mitmekordne turismiviisa 180 päevaks 85 eur
Kahekordne transiitviisa (kuni 90 päeva) 66 eur
Kiir transiitviisa (ühekordne ja kahekordne) 108 eur
Kahekordne äriviisa (kuni 90 päeva) 76 eur
Kiir 90 päeva kahekordne äriviisa 118 eur
Mitmekordne aastane äriviisa 89 eur Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui eelmine Vene Föderatsiooni viisa kasutati viimase 365 päeva jooksul. Teine tingimus on see, et taotleja peab töötama.
Mitmekordne 2-aastane äriviisa 119 eur Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui kliendil oli 2 aastat järjest aastased viisad.
Mitmekordne 3-aastane äriviisa 149 eur Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui kliendil oli 3 aastat järjest aastased viisad.
Mitmekordne 4-aastane äriviisa 189 eur Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui kliendil oli 4 aastat järjest aastased viisad.
Mitmekordne 5-aastane äriviisa 209 eur Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui kliendil oli 4 aastat järjest aastased viisad.
Mitmekordne aastane äriviisa (viisa vormistatakse 35-40 kalendripäeva jooksul) 115 eur Taotleja peab töötama.
Mitmekordne aastane viisa lapsele kuni 18 aastat vana (viisa vormistatakse 35 kalendripäeva jooksul) 175 eur Vajalikud lisadokumendid:
a) Lapse sünnitunnistuse koopia;
b) Lapsevanema passi koopia.
Mitmekordne aastane viisa lapsele kuni 18 aastat vana
(viisa vormistatakse 35-40 kalendripäeva jooksul)
* Juhul kui taotleb koos lapsega kas tema isa või ema
** Emale / Isale viisa hind on 115 eur
145 eur Ainult juhul kui vanem taotleb koos lapsega.

* Hinnad on antud 1 passi kohta.

Märkused:

 1. Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma riigis viibimise majutuskoht registreerida kohalikus migratsiooniameti üksuses või lähimas postikontoris. Ka alaliselt Venemaa elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit või lähimat postkontorit. Venemaa migratsiooniameti lehekülg.
 2. Kui välismaalane viibib hotellis, siis korraldab vastava registreerimise hotell.

Venemaa – Valgevene piiri ületamine
Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri!
Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele.
Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas.

2. Venemaa Föderatsiooni kodanikud

Viisa ei ole vajalik

3. Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis) Alien flag

Viisa ei ole vajalik, viibimise aeg on kuni 90 päeva.

Vajalikud dokumendid riiki sisemiseks:

 1. Pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppemist.
 2. Elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppemist.
 3. Tervisekindlustuse poliis kogu reisi perioodiks, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 eur. (soovitav)

Märkused:

 1. Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma riigis viibimise majutuskoht registreerida kohalikus migratsiooniameti üksuses või lähimas postikontoris. Ka alaliselt Venemaa elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit või lähimat postkontorit. Venemaa migratsiooniameti lehekülg.
 2. Kui välismaalane viibib hotellis, siis korraldab vastava registreerimise hotell.

Venemaa – Valgevene piiri ületamine
Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri! 
Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele. 
Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas. 

4. Euroopa Liidu kodanikud EU flag

Sama tingimused nagu Eesti kodanikule

On vaja ka esitada Eesti Id-kaardi koopiat.
Töö-/elu-koha aadressid peavad olema Eestis.

Kui Eesti ID-kaart puudub, siis viisad vormistatakse 3-4 nädala jooksul.
Hinnad (kui ID-kaart puudub):

30 päeva turismiviisa 175 eur
Kiir 30 päeva turismiviisa 325 eur
Kahekordne äriviisa (kuni 90 päeva) 215 eur
Kiir 90 päeva kahekordne äriviisa 375 eur
Mitmekordne aastane äriviisa 255 eur
Mitmekordne 2-aastane äriviisa 335 eur
Mitmekordne 3-aastane äriviisa 395 eur
Mitmekordne 4-aastane äriviisa 495 eur

 

5. Teiste riikide kodanikud saavad informatsiooni viisa väljastamise kohta:


Tagasiside:

uudiskiri

meie asukoht
Rävala pst 5
Tallinn 10143
Tel.: +372 555 2378 1
National CPR Association