Sloganest

uuendatud 10.06.2024

Valgevene Vabariigi viisa taotlus

1. Eesti Vabariigi kodanikud

* Tingimused ja hinnad Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küprose, Luksemburgi, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi ja Ungari kodanikule on samad nagu Eesti kodanikule.

EU kodanikele on õigus viisavabaks sisenemiseks Valgevenesse kuni 30-ks päevaks Minsk`i lennujaama kaudu (selline kord ei laiene isikutele, kes saabuvad Valgevenesse lennukiga Venemaalt ja kes kavatsevad lahkuda Venemaa lennujaamadesse).

Teistel juhtudel peab olema viisa väljastatud enne reisi.

Valgevene Vabariigi viisa taotlumiseks vajalikud dokumendid:

 1. Passi originaal, milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks. Pass peab olema kehtiv vähemalt 90 päeva pärast viisa kehtivuse lõppemist;
 2. Täidetud ja välja prinditud taotluse vorm. Ankeet tuleb täita kas vene või inglise keeles;
  - TAOTLUSE ANKEET
 3. Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Valgevene Vabariigi territooriumil kogu viisa perioodil (kindlustust saab vormistada meie kontoris);
 4. 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema heledal taustal (saab teha meie kontoris). 
 5. Kutse Valgevenest
 6. Sünnitunnistuse/sünnitõendi koopia (kui olete sündinud peale 11.11.1991).

Turismiviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:

 1. Sanatooriumi majutuse puhul on vaja toetuskiri sanatooriumist koos templite ja allkirjadega;
  - TOETUSEKIRJA NÄIDIS
 2. Hotelli majutuse puhul on vaja hotelli broneeringu kinnitust (hotelli ametlik plank koos allkirjaga ja pitsatiga);

Äriviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:

 1. Toetuskiri, mis on väljastatud Valgevene ettevõtte poolt, firma ametlikul blanketil koos templite ja allkirjadega ning ettevõtte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).
  - TOETUSKIRI LÜHIAJALISE VIISA JAOKS (31 KUNI 90 PÄEVA)**
  - TOETUSKIRI PIKAAJALISE VIISA JAOKS (KUNI 365 PÄEVA)***
  * toetuskiri on kohustuslik viisale, mille kehtivusaeg on kauem kui 30 päeva
  **toestuskirja koopia ov vaja viisa taotlemisel 31 - 90 päevaks
  ***toetuskirja originaal on vaja viisa taotlemisel rohkem kui 90 päevaks
 2. Koostöölepingu koopia, eesti ettevõtte originaalse pitsati ja allkirjaga.

Transiitviisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 1. Transiitviisa korral on vaja täpsustada kuhu ja kelle juurde Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress ja Telefoni number)
 2. Mitmekordse transiitviisa korral on vaja esitada taotlemise põhjused (nt koostöölepping Ukraina ettevõttega või Ukrainas elavate sugulaste olemasolu)

Viisa vormistamise tähtajad:

 • Turismiviisa vormistatakse 8-10 kalendripäeva jooksul (kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul)
 • Kiirviisad vormistatakse 2 tööpäeva jooksul.
 • NB! Kui viisa vormistatakse Daugavpilsis, +7 kalendripäeva (alates 01.06.2024). 

Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu ja Poola kodanike jaoks)

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi, Ungari ja Eesti kodanikule.

Vormistamise periood
- 8 kalendri päeva
Vormistamise periood
- 2 tööpäeva
Kõik viisa tüübid kuni 90 päevaks lastedele kuni 11 a.v. 30 eur 30 eur
Kõik viisa tüübid kuni 90 päevaks täiskasvanudele 65 eur 100 eur
Kõik aastased viisad 85 eur 120 eur
Kui viisa vormistatakse Daugavpilsis (al 01.06.24) + 15 eur + 15 eur

*Hind on märgitud ühe passi eest

Märkused:
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja. 
30 kalendripäeva jooksul pärast Valgevenesse saabumist peab välisriigi kodanik esitama info oma riigis viibimise aadressi ja kestuse kohta kohalikku politseijaoskonda, registreerimise tempel pannakse kodaniku passi. Kui peatute hotellis, siis korraldab registreerimise hotell (või vastuvõtubüroo).

Venemaa – Valgevene piiri ületamine
Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri! 
Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele. 
Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas. 

2. Venemaa Föderatsiooni kodanikud

Viisat ei ole vaja.

Valgevene Vabariiki sisenemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 1. Passi originaal, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi lõppemist.
 2. Tervisekindlustus kogu reisi perioodiks.
  – TELLI KINDLUSTUSE POLIIS VEEBIST

3. Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis) Alien flag

Tingimused ja hinnad on samad nagu Eesti kodanike jaoks (palun vaadake üle).

4. Euroopa Liidu kodanikud EU flag

Tingimused ja hinnad Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küprose, Luksemburgi, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi ja Ungari kodanikule on samad nagu Eesti kodanikule (palun vaadake üle).

Viisade hinnad teiste kodanike jaoks:

Vormistamise periood
- 8 kalendri päeva
Vormistamise periood
- 2 tööpäeva
Kõik individuaalsed viisad  85 eur 120 eur
Kui viisa vormistatakse Daugavpilsis (al 01.06.24) + 15 eur + 15 eur

*Hind on märgitud ühe passi eest

5. Teiste riikide kodanikud saavad informatsiooni viisa väljastamise kohta:


Tagasiside:

meie asukoht
Rävala pst 6 (2. korrus) 
Tallinn 10145
+372 600 4444
National CPR Association